EnCoRe: Gezondheidsverbetering voor de patiënt met dikkedarmkanker

Normal 0237b65b7795306674c7fe8dfd5fa4446392ed06

EnCoRe: Gezondheidsverbetering voor de patiënt met dikkedarmkanker

In Nederland is dikkedarmkanker (colorectaalkanker), na borst- en huidkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen en na prostaat- en huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Nederland telde in 2012 bijna 82.500 mensen met de diagnose dikkedarmkanker.

Toenemende vergrijzing: meer darmkanker

Een wereld zonder kanker… Hiervoor hebben we nog een lange weg te gaan. In Limburg is, in tegenstelling tot de rest van Nederland, dikkedarmkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Dit komt door de snellere bevolkingskrimp in Limburg en de daarmee gepaard gaande sneller toenemende vergrijzing ten opzichte van de rest van Nederland. Van alle patiënten die dikkedarmkanker krijgen, overleeft circa 50% tot 60% deze ziekte tenminste 5 tot 10 jaar. Na behandeling moeten zij leven met de nadelige gevolgen van deze ziekte; veelvoorkomende, langdurige klachten zijn o.a. chronische vermoeidheid, angst dat de kanker terugkomt en seksuele problemen. Wetenschappelijk onderzoek is dringend nodig om de rol van biologische en leefstijlfactoren te bepalen bij het vroegtijdig herkennen, behandelen en verloop van dikkedarmkanker.

Energie voor het leven na ColoRectaalkanker

Veel vragen over de rol van leefstijl- en biologische factoren bij mensen met dikkedarmkanker blijven tot nu toe onbeantwoord. Wat bepaalt hoe iemand reageert op de behandeling? Welke factoren zijn van invloed op het beloop van de ziekte en het welzijn van personen na behandeling voor dikkedarmkanker? Een lopend onderzoek in het Maastricht UMC+ hoopt bij te kunnen dragen aan het vinden van antwoorden op deze vragen: de EnCoRe-studie, oftewel Energie voor het leven na ColoRectaalkanker.

Uitvoerig in kaart brengen welke factoren een rol spelen

In de EnCoRe-studie wordt een aantal biologische factoren, zoals moleculaire en genetische kenmerken, en leefstijlfactoren, zoals voeding en beweging uitvoerig in kaart gebracht. Zo kunnen onderzoekers bestuderen of en welke rol deze factoren spelen bij dikkedarmkanker. Enerzijds kan worden onderzocht welke factoren van invloed zijn op de kans om dikkedarmkanker te krijgen. Identifi catie van deze factoren kan bijdragen aan de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe methoden om dikkedarmkanker vroegtijdig te herkennen door middel van bevolkingsonderzoek (screening). Anderzijds kan worden onderzocht welke factoren van invloed zijn op de behandelrespons en het verloop daarna, met de sterke nadruk op de kwaliteit van leven van personen met dikkedarmkanker.

Heel veel data verzamelen

De EnCoRe-studie is in het voorjaar van 2012 van start gegaan. Patiënten met dikkedarmkanker worden in het Maastricht UMC+ gevolgd, vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld tot twee jaar na afl oop van de behandeling. In het onderzoek wordt de kwaliteit van leven van patiënten gedetailleerd in kaart gebracht. Er wordt niet alleen klinische informatie over de tumor en de behandeling verzameld, maar aan patiënten wordt op herhaalde momenten gevraagd gedetailleerde informatie te verstrekken over hun voeding, eetgewoonten en hun bewegingsactiviteiten. In Nederland is dikkedarmkanker (colorectaalkanker), na borsten huidkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen en na prostaat- en huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Nederland telde in 2012 bijna 82.500 mensen met de diagnose dikkedarmkanker.

Behalve de duur van overleven, kwantiteit van leven, verdient ook de kwaliteit van leven onze voortdurende aandacht 

Ook wordt er geïnformeerd naar vermoeidheid, bijwerkingen van de behandeling en depressiviteit en naar de mate van participatie in activiteiten in het dagelijks leven. Dit alles gebeurt door middel van uitgebreide vragenlijsten, voedingsdagboekjes en bewegingssensors. Ook wordt er herhaaldelijk bloed afgenomen en beschikken de onderzoekers over routine matig verzameld tumormateriaal. Hiermee wordt een zogenaamde biologische databank (biobank) aangelegd met een onschatbare bron van biomateriaal voor genetisch-moleculair onderzoek naar de behandeling en het beloop van dikkedarmkanker. De EnCoRe-studie kan nieuwe inzichten opleveren wat betreft de rol die biologische en leefstijlfactoren spelen bij dikkedarmkanker. Uiteindelijk kunnen deze onderzoeksresultaten bijdragen aan verbeterde preventie, (vroeg-)diagnostiek, behandeling en prognose van dikkedarmkanker.

WAAROM DIT ONDERZOEK UW STEUN VERDIENT ...

 

Uniek 

De EnCoRe-studie is uniek vanwege de uitgebreide en gedetailleerde dataverzameling op alle relevante gebieden voor dikkedarmkanker. Ook biedt het onderzoek een unieke mogelijkheid om leefstijlinformatie te combineren met genetisch-moleculaire informatie. Op deze manier kunnen relevante interacties tussen leefstijlfactoren en biologische kenmerken voor dikkedarmkanker in kaart worden gebracht (bijvoorbeeld dat de ene patiënt genetisch gezien meer gevoelig is voor het effect van een leefstijlfactor dan de ander).

 

Belangrijk 

Vanaf voorjaar 2014 start de screening op dikkedarmkanker. Het is belangrijk om de effectiviteit van deze screening te evalueren. De EnCoRe-studie biedt deze mogelijkheid. Steeds meer mensen krijgen en overleven dikkedarmkanker. Behalve de duur van overleven, kwantiteit van leven, verdient vooral ook de kwaliteit van leven onze voortdurende aandacht. De EnCoRe-studie biedt de mogelijkheid om die factoren die van belang zijn voor de kwaliteit van leven te onderzoeken.  

 

Resultaten 

Evaluatie van de effectiviteit van screening op dikkedarmkanker en verbeterde inzichten in genetischmoleculaire en leefstijlfactoren die van belang zijn voor de behandeling en het beloop van dikkedarmkanker. De EnCoRe-studie kan bovendien dienen als platform voor ontwikkeling van gerichte leefstijl interventies, waarmee de kwaliteit van leven van patiënten met dikke darmkanker kan worden gewaarborgd en bevorderd.