Killercellen tegen kanker

Normal fbf5a47fd7683bdd6acc99152f649efc6a4a9323

Killercellen tegen kanker

Het immuunsysteem is het verdedigingsmechanisme dat ons lichaam beschermt tegen ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen. Cellen van het immuunsysteem komen in actie nadat ze lichaamsvreemde delen van de indringers hebben herkend. Dat is mogelijk doordat een indringer of zieke cel, zoals bijvoorbeeld een kankercel, een aantal andere moleculen heeft dan een gezonde cel.

Ons immuunsysteem bestaat uit verschillende soorten cellen, waaronder de zogenaamde aangeboren killercellen. Een belangrijke functie van deze killercellen is het aanpakken van kankercellen. Een killer cel die een kankercel herkent, wordt actief en laat toxische stoffen los die er voor zorgen dat de kankercel dood gaat. In het onderzoek ´killercellen tegen kanker´ wordt gebruik gemaakt van deze natuurlijke functie van killer cellen, om een nieuwe behandelmethode voor kanker te ontwikkelen. 

Donor killer cellen 

Helaas weten veel kankercellen killercellen te omzeilen. De reden hiervoor is dat in veel gevallen kankercellen hebben geleerd hoe ze kunnen ontsnappen aan het eigen immuunsysteem en dus ook aan de lichaamseigen killercellen. Kankercellen doen dit door zich als het ware te vermommen als gezonde eigen cellen en misleiden zo het immuunsysteem. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van killercellen die afkomstig zijn van een donor. Kankercellen kunnen namelijk nauwelijks ‘ontsnappen’ aan donor killercellen. Hierdoor kunnen deze donor killer cellen kankercellen effi ciënter aanvallen. Eerder onderzoek toont aan dat via deze methode muizen met borstkanker of de ziekte van Kahler genezen kunnen worden.

Beter weerbaar maken van killercellen 

Een andere manier waarop kankercellen aan het immuunsysteem kunnen ontsnappen is door een omgeving te creëren waarin de killercellen niet meer goed functioneren. In dit onderzoek zal bestudeerd worden welke omgevingsfactoren een remmend effect op killercellen hebben. Daarnaast zal worden onderzocht hoe killercellen beter weerbaar gemaakt kunnen worden tegen deze remmende omgevingsfactoren, zodat killercellen hun werk kunnen blijven doen en de behandelmethode een beter effect heeft . 

Vermeerderen van killer cellen 

Omdat er voor de behandeling van elke patiënt heel veel killercellen nodig zijn, wordt onderzocht op welke manier killercellen vermeerderd kunnen worden in het laboratorium. Daarnaast wordt gekeken of killercellen in het laboratorium zodanig bewerkt kunnen worden dat ze actiever worden en optimaal ‘uitgerust’ zijn om kankercellen te doden. Deze bewerkte donor killercellen kunnen vervolgens middels een injectie of een infuus aan de patiënt worden toegediend. Omdat een killer cel een zieke cel van een gezonde cel kan onderscheiden, worden alleen kankercellen aangepakt en zal de behandeling naar verwachting weinig bijwerkingen hebben.

Ziekte van Kahler en borstkanker 

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de ziekte van Kahler (multipel myeloom), een vorm van beenmergkanker, en op borstkanker. De verwachting is echter dat killercellen ook effectief kunnen zijn tegen andere vormen van kanker.  

WAAROM DIT ONDERZOEK UW STEUN VERDIENT ...

 

Uniek 

Killerceltherapie is een nieuwe vorm van immunotherapie. Een unieke eigenschap van killercellen is dat zij onderscheid kunnen maken tussen gezonde en zieke cellen. Killercellen kunnen daarom gebruikt worden om kankercellen op te ruimen zonder dat zij gezonde cellen aanvallen. De verwachting is dan ook dat grote aantallen killercellen aan patiënten gegeven kunnen worden zonder bijwerkingen. 

 

Belangrijk

De ziekte van Kahler en borstkanker zijn veel voorkomende vormen van kanker. Omdat de huidige behandelmethoden niet altijd volstaan of veel bijwerkingen geven is een nieuwe behandelmethode dringend nodig.